završni rad
UTJECAJ MENADŽMENTA NA OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Mateja Zeba (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici