završni rad
MARKETING MIKS I KORIŠTENJE MARKETING MIKSA U PRAKSI

Ivica Ivanac (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici