Paginacija

GASTRONOMSKI FESTIVALI KAO PROIZVOD GASTROTURIZMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
GASTRONOMSKI FESTIVALI KAO PROIZVOD GASTROTURIZMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Lorena Vidaković
Gastronomija kao važan segment turizma posljednjih godina dobiva svojih „pet minuta slave“ te napreduje u svom razvitku. Osim što gastronimija nudi pregršt zanimljivih gastroturističkih proizvoda, gastrofestivali se ističu kao relativno novi proizvod koji bi tek mogao doživjeti svoj procvat. Turisti, zaljubljenici u hranu, sve su zahtjevniji i traže jedinstveni doživljaj putem kojeg će moći kušati tradiciju određene destinacije. Upravo zato su se gastrofestivali i pojavili na...
GASTRONOMSKO NASLJEĐE PODRAVINE I TURIZAM
GASTRONOMSKO NASLJEĐE PODRAVINE I TURIZAM
Anja Cik
Masovni turizam u kojem se traži ''sunce i more'', došao je do točke zasićenja te su današnji turisti u potrazi za novim turističkim destinacijama s ciljem upoznavanja domicilnih sredina u koje su doputovali. Zbog toga dolazi do razvoja gastro turizma kao novog proizvoda na tržištu. On se smatra iskustvenim putovanjem koje uključuje kušanje određenih proizvoda regije te posjete restoranima i lokalnim proizvođačima hrane. Gastro turizam se može definirati i kao dio kulturnog...
GASTROTURISTIČKI DOŽIVLJAJI TEMELJENI NA GASTRO NASLJEĐU PODRAVINE
GASTROTURISTIČKI DOŽIVLJAJI TEMELJENI NA GASTRO NASLJEĐU PODRAVINE
Jelica Kopričanec
Ekonomija doživljaja predstavlja četvrtu razvojnu fazu ekonomije. Prema glavnim teoretičarima Pineu i Gilmoreu, u ekonomiji doživljaja turist zahtijeva posebna iskustva i doživljaje koji nisu uobičajeni turistički proizvodi i usluge, pa je razlog tome što kvaliteta više nije dovoljan faktor kod donošenja odluka turista. Zbog nove potrebe za jedinstvenim i nezaboravnim doživljajem, koncept ekonomije doživljaja postavlja nove različite načine razvoja i dodavanje nove vrijednosti...
GASTROTURIZAM KAO SREDSTVO ZA POZICIONIRANJE DESTINACIJE SREDIŠNJE ISTRE
GASTROTURIZAM KAO SREDSTVO ZA POZICIONIRANJE DESTINACIJE SREDIŠNJE ISTRE
Maja Katić
Gastroturizam javlja se kao jedan od proizvoda posebnih oblika turizma. Definira se kao iskustveno putovanje u gastronomsku regiju, zbog rekreacije ili zabave, što uključuje primarne i sekundarne posjete proizvođačima hrane, gastronomskim festivalima, sajmovima hrane, događajima, tržnicama, kuharskim emisijama i demonstracijama, degustiranje kvalitetnih prehrambenih proizvoda ili bilo koje turističke aktivnosti vezane uz hranu. Cijela Hrvatska ima brojne resurse za razvoj...
GASTROTURIZAM KAO SREDSTVO ZA POZICIONIRANJE DESTINACIJE SREDIŠNJE ISTRE
GASTROTURIZAM KAO SREDSTVO ZA POZICIONIRANJE DESTINACIJE SREDIŠNJE ISTRE
Maja Katić
Gastroturizam javlja se kao jedan od proizvoda posebnih oblika turizma. Definira se kao iskustveno putovanje u gastronomsku regiju, zbog rekreacije ili zabave, što uključuje primarne i sekundarne posjete proizvođačima hrane, gastronomskim festivalima, sajmovima hrane, događajima, tržnicama, kuharskim emisijama i demonstracijama, degustiranje kvalitetnih prehrambenih proizvoda ili bilo koje turističke aktivnosti vezane uz hranu. Cijela Hrvatska ima brojne resurse za razvoj...
GLOBALIZACIJA KAO SUVREMENI SVJETSKI PROCES NA PRIMJERU PODUZEĆA EVOLVA d.o.o.
GLOBALIZACIJA KAO SUVREMENI SVJETSKI PROCES NA PRIMJERU PODUZEĆA EVOLVA d.o.o.
Mislav Zrinščak
Globalizacija, koja je u središtu društvene i humanističke znanosti u svijetu, ima utjecaj na gospodarske, političke, informatičke, komunikacijske i srodne globalne procese. Nezaobilazan je dio suvremene politike, gdje se postavljaju pitanja o društvenim, gospodarskim i političkim temama te pridonosi li razvoju gospodarstava i društava. Osnovni cilj rada bio je objasniti značenje globalizacije kao suvremenog svjetskog procesa te njezinu važnost u 21. stoljeću. Govori se o razvoju...
GLOBALIZACIJA U TURISTIČKOM PROCESU S OSVRTOM NA MIGRACIJE I ZAPOSLENOST
GLOBALIZACIJA U TURISTIČKOM PROCESU S OSVRTOM NA MIGRACIJE I ZAPOSLENOST
Josipa Ostoić
Globalizacija je prisutna već nekoliko godina. Pojavom prvih proizvoda stvorilo se određeno tržište, a s obzirom na preference potrošača pojavila se ponuda i potražnja za navedenime. Veliku ulogu u tome je odigrala tehnologija koja je omogućila je da se ljudi povežu, neovisno o mjestu stanovanja. Globalizacija je zastupljena u brojnim granama industrije, pa tako i u turizmu. Cilj ovog rada je definirati globalizaciju, turizam, navesti glavne dimenzije te kroz primjer iz prakse...
GLOKALIZACIJA NA PRIMJERU ISTARSKOG PODRUČJA
GLOKALIZACIJA NA PRIMJERU ISTARSKOG PODRUČJA
Ema Medved
Ljudi su od daleke povijesti imali potrebu za putovanjem. Sam razvoj globalizacije i njeno međusobno povezivanje s turizmom utjecao je na masovni odlazak ljudi na putovanja diljem svijeta. Najbolja povezanost globalizacije i turizma vidljiva je kroz dostupnost informacija na Internetu, mogućnost „online“ rezervacije, virtualnog pregleda lokaliteta i sl. Zbog pretjeranog kapaciteta ljudi na određenom lokalitetu nastaju brojni problemi uzrokovani masovnim turizmom. Istra je destinacija...
IMIDŽ KAO KOMUNIKACIJSKA POVEZNICA POZICIONIRANJA I
 POTROŠAČA
IMIDŽ KAO KOMUNIKACIJSKA POVEZNICA POZICIONIRANJA I POTROŠAČA
Luka Vukšan
Imidž se u današnjici kao pojam pojavljuje vrlo često među potrošačima proizvoda i konzumiranjem usluga, pa je svrha ovoga rada prikazati kako poduzeće komunikacijom stvara imidž za poduzeća i kako se pozicionira na tržište sve u svrhu dolaska do željene publike kako bi zadovoljila njihove potrebe i želje i tako se povezala s njima, te stvorila određenu sliku u njihovoj podsvijesti o proizvodu ili usluzi koju nudi kako bi se postigla određenu reputacija koja će kreirati...
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST
Iva Ribić
Promicanjem i uvođenjem tržišnog načina gospodarenja i ponašanja tranzicijske zemlje, i Hrvatska među njima, našle su se među brojnim izazovima. Jedan od tih izazova je pojava konkurencije u svim područjima ljudskog djelovanja pa tako i u školstvu. Ovome su dodatno pridonijeli mnogi procesi, čiji je zajednički nazivnik globalizacija, a članstvo u EU dodatno utječe na razvoj konkurencije u ovom području. Stoga ne čudi da se područja ekonomskog promišljanja i prakse sve više...
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST
Mirna Franc
Slika koju javnost ima o poduzeću naziva se imidž. Temeljnu konstrukciju imidža čine percepcija, identitet i stav. Imidžu je neophodno pristupiti planski jer on je ujedno i temeljni razlikovni čimbenik u odnosu na konkurenciju i on predstavlja identitet poduzeća. Komunikacija predstavlja proces slanja poruke od pošiljatelja koji šalje poruku do primatelja koji poruku prima i interpretira. Poruka se šalje putem komunikacijskog kanala. Komunikacija ima četiri osnovne funkcije, a to...
INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010
Ema Sesvečan
1936. godine Međunarodna trgovačka komora donosi INCOTERMS klauzule kako bi olakšala razmjenu robe na međunarodnoj razini. INCOTERMS ili International Commercial Terms od velikog su značaja za vanjskotrgovinsko poslovanje jer se uz pomoć njih isključuju nesporazumi i pogrešno tumačenje do kojih može doći tijekom uvoza i izvoza roba. Međunarodna trgovačka pravila odnosno INCOTERMS mijenjala su se i nadopunjavala nekoliko puta, njihova posljednja revizija bila je 2010. godine....

Paginacija