Paginacija

FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
Kristina Baro
Rad ukazuje na osnovne karakteristike menadžmenta i uloge strategije u procesu strateškog menadžmenta. Menadžment je proces pomoću kojeg se transformiraju inputi u outpute čemu prethodi planiranje koje omogućuje bolje usmjeravanje organizacije, veću fleksibilnost i bolju koordinaciju rada. Za svaku organizaciju dobro je da posjeduje strategiju. Strategijski menadžment stvara zajednički pogled koji usmjerava odluke, akcije i ljude u organizaciji. Etape procesa strateškog...
FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
Nikolina Hajić
Svrha ovoga rada je da se istraţi i definira pojam strateškog menadţmenta kao i proces strateškog menadţmenta koji se koristi u gotovo svakom poduzeću kako bi se lakše upravljalo njime i kako bi se postigla konkurentska prednost. Cilj je rada prikazati kako i koju vrstu strategije pojedina poduzeća koriste te da se na kraju sve poveţe primjerom iz prakse u uţem poslovnom okruţenju. U teorijskom dijelu rada obrađena je analiza između strategije i strateškog menadţmenta....
FORMULIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA: PRIMJER PODRUČJA SOPJE
FORMULIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA: PRIMJER PODRUČJA SOPJE
Marko Baturina
Ovaj rad se bavi problematikom formuliranja turističkog proizvoda kao dijela marketinškog miksa na primjeru područja Sopje. U okviru rada analizirana je turistička atrakcijska osnova kao temelj za budući razvoj turizma te su analizirane trenutne turističke performanse područja. Istraživanje je uključivalo provođenje intervjua sa relevantnim dionicima i nosiocima turističke ponude područja Sopje. Na temelju prikupljenih podataka iz provedenog istraživanja i obilježja resursne...
FOTOGRAFIJA KAO PROMOTIVNO SREDSTVO AGROTURIZMA
SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
FOTOGRAFIJA KAO PROMOTIVNO SREDSTVO AGROTURIZMA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
Ivana Poljak
Agroturizam kao podvrsta ruralnog i seoskog turizma, javlja se krajem 20. stoljeća i sve do danas intenzivnije se razvija u posljednjih nekoliko godina. Osim navedenog, agroturizma predstavlja razvoj poljoprivrednih gospodarstava i cjelokupnog ruralnog područja. U radu su dana teorijska polazišta koja tematski određuju pojam ruralni, zatim je navedena razdioba osnovnih terminoloških pojmova ruralnog turizma. Posebno su navedene razlike između ruralnog turizma, seoskog turizma i...
FRANŠIZA KAO VERTIKALNI MARKETINŠKI SUSTAV
FRANŠIZA KAO VERTIKALNI MARKETINŠKI SUSTAV
Matija Vogrinčić
Cilj ovog rada je pružiti sve potrebne informacije o franšizi te utvrditi je li to interesantan oblik poslovanja za mlade ljude koji su spremni za bavljenje poduzetništvom. U teorijskom dijelu je definiran pojam franšize, navedene su vrste franšiza koje postoje te su pojašnjene uloge davatelja i primatelja franšize te njihov odnos. Također su navedene prednosti i nedostaci franšize te važnost ugovora o franšizi za definiranje svih elemenata u odnosu između franšizoprimca i...
FRANŠIZA KAO VERTIKALNI MARKETINŠKI SUSTAV
FRANŠIZA KAO VERTIKALNI MARKETINŠKI SUSTAV
Matija Vogrinčić
Cilj ovog rada je pružiti sve potrebne informacije o franšizi te utvrditi je li to interesantan oblik poslovanja za mlade ljude koji su spremni za bavljenje poduzetništvom. U teorijskom dijelu je definiran pojam franšize, navedene su vrste franšiza koje postoje te su pojašnjene uloge davatelja i primatelja franšize te njihov odnos. Također su navedene prednosti i nedostaci franšize te važnost ugovora o franšizi za definiranje svih elemenata u odnosu između franšizoprimca i...
FUNKCIJE I ZADACI MENADŽMENTA
FUNKCIJE I ZADACI MENADŽMENTA
Dario Duvnjak
Cilj rada je bio proučiti funkcije i zadatke menadžmenta. Pet je funkcija menadžmenta koje menadžeri svakodnevno koriste. Funkcije su planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim resursima, vođenje i kontroliranje. Važno je da se svaka funkcija primjenjuje kako bi se proces menadžmenta odvijao što efikasnije te tako menadžer postigao što veću efikasnot u radu organizacije. Funkcije su primjenje u svim razinama menadžmenta.U radu su opisane funkcije na razini voditelja...
FUNKCIJE I ZADATCI MENADŽMENTA
FUNKCIJE I ZADATCI MENADŽMENTA
Maja Antolić
Cilj ovoga rada bio je dodatno proučiti i objasniti funkcije i zadatke menadžmenta. Na samom početku rada dodatno je objašnjen sam pojam menadžmenta kako bi lakše shvatili funkcije i zadatke koje on treba obavljati. U današnje vrijeme može se reći kako je menadžment postao sastavni dio života. Zadatak dobrog menadžmenta je da osposobi ljude za zajednički rad. Ukratko su navedene i dodatno pojašnjene razine menadžmenta odnosno vrhovni menadžment ili Top Management, srednji...
GASTROENOLOŠKI TURIZAM TE NJEGOV POTENCIJAL U REGIJAMA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM
GASTROENOLOŠKI TURIZAM TE NJEGOV POTENCIJAL U REGIJAMA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM
Anja Zetaić
Gastronomija i enologija znanstvene su discipline, a gastroturizam i enoturizam selektivni su oblici turizma ili oblici turizma posebnoga interesa te se enogastro turizam manifestira u jednu cjelinu. Osviještenost modernih turista, informiranost, želja za avanturom i isprobavanjem novih stvari dovodi turiste određenoj destinaciji. Gastronomija i enologija kao dio kulture prisutne su od davnina, no uokvirene unutar dobro osmišljenog turističkog proizvoda odlično su sredstvo za...
GASTRONOMIJA I ENOLOGIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE I NJIHOV POTENCIJAL ZA RAZVOJ GASTROTURIZMA
GASTRONOMIJA I ENOLOGIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE I NJIHOV POTENCIJAL ZA RAZVOJ GASTROTURIZMA
Matea Hudoletnjak
Cilj rada je pobliže upoznati gastronomiju i enologiju Bjelovarsko- bilogorske županije te njihov potencijal za razvoj istog. Razvoj gastroturizma i enoturizma pridonosi razvoju ne samo turizma već i samih destinacija. Te vrste turizma pripadaju selektivnim oblicima turizma što znači da dolaze turisti s posebnim interesima kojima se nudi mogućnost za jedinstvenim doživljajem. Gastroturizma i enoturizam ne funkcioniraju sami već je to spoj kulturne baštine, običaja, tradicije,...
GASTRONOMIJA I NJENO KORIŠTENJE ZA PODIZANJE RAZINE PREPOZNATLJIVOSTI I AUTENTIČNOSTI PONUDE TURISTIČKIH DESTINACIJA
GASTRONOMIJA I NJENO KORIŠTENJE ZA PODIZANJE RAZINE PREPOZNATLJIVOSTI I AUTENTIČNOSTI PONUDE TURISTIČKIH DESTINACIJA
Andrea Lukač
Gastronomija u Hrvatskoj bilježi sve veći utjecaj na potrebe u turizmu. Hrvatska je na putu prema ostvarenju cilja da do 2020. godine uđe u top 20 turističkih destinacija u svijetu i postane gastronomska turistička destinacija. Hrvatska gastronomija obiluje autohtonom kuhinjom sa mnoštvom domaćih jela i specijaliteta spravljenih uz puno ljubavi i pažnje. Izrazito važna je i uloga kuharstva u ugostiteljstvu, kao najvažnija grana turizma. Zbog toga je potreba suvremenog turizma za...
GASTRONOMIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
GASTRONOMIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Mihaela Štefić
Stil života se kroz godine u cijelosti promijenio, ali važnost prehrane ostala je ista. Ljudi su se nekad više obrađivali vlastita polja i vrtove i jeli plodove iz svog vrta. S godinama mijenjala se i tehnologija u kuhinji. Zbog svega toga mijenja se i gastronomska ponuda. Kroz ovaj rad analizira se gastronomsko nasljeđe Međimurja, trenutno stanje te mogućnost daljnjeg razvoja. Samo gastronomsko nasljeđe Međimurja temelji se na tradicionalnim jelima poput mesa z tiblice,...

Paginacija