Paginacija

EU FONDOVI I NJIHOV UTJECAJ NA RAZVOJ
EU FONDOVI I NJIHOV UTJECAJ NA RAZVOJ
Monika Krznar
Tema ovog diplomskog rada je utjecaj korištenja financijskih sredstava iz EU fondova na razvoj zemalja članica te razvoj gradova i županija Republike Hrvatske. Također spomenute su naznake novog kohezijskog okvira za razdoblje 2021-2027. Unazad dvadesetak godina RH započinje sa korištenjem prvih pomoći obnove i razvoja kroz pred pristupne programe Europske unije. Prva sredstva dostupna su iz programa OBOVA (1996), zatim CARDS (2001-2004), a stjecanjem statusa države kandidatkinje za...
EVOLUCIJA MIŠLJENJA O MENADŽMENTU KROZ TEORIJE
 MENADŽMENTA
EVOLUCIJA MIŠLJENJA O MENADŽMENTU KROZ TEORIJE MENADŽMENTA
Iva Torjanac
Početak znanosti o menadžmentu označava 1900. godina koja započinje utvrđivanjem i definiranjem specifičnog predmeta njenog bavljenja i istraživanja. Unutar svake znanosti razvijaju se različiti pristupi ili teorije, u ovom slučaju menadžmentu. Teorija je konceptualni okvir za organiziranje znanja i pružanje plana za akciju. U radu se prikazuje razvoj teorija menadžmenta od početka ljudske civilizacije pa sve do danas. Menadžment je aktivnost usmjerena na postizanje...
Ekološka poljoprivreda u funkciji razvoja ekoturističkih gospodarstava
Ekološka poljoprivreda u funkciji razvoja ekoturističkih gospodarstava
Mirela Tvrdak
Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Obrađena je terminologija ekoturizma i istraživalo se gospodarstvo Prpić. Cilj ovoga rada je definirati pojam ekoturizma, prikazati hard i soft obilježja ekoturizma, ključne osobine i zajedničke karakteristike profila ekoturista, objasniti povijesni razvoj ekoturizma, principe ekoturizma, načela ekoturizma i karakteristike ekodestinacije, a na kraju definirati ekološku poljoprivredu i potkrijepiti njenu važnost istraživanjem....
Ekološka poljoprivreda u funkciji razvoja ekoturističkih gospodarstava
Ekološka poljoprivreda u funkciji razvoja ekoturističkih gospodarstava
Mirela Tvrdak
Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Obrađena je terminologija ekoturizma i istraživalo se gospodarstvo Prpić. Cilj ovoga rada je definirati pojam ekoturizma, prikazati hard i soft obilježja ekoturizma, ključne osobine i zajedničke karakteristike profila ekoturista, objasniti povijesni razvoj ekoturizma, principe ekoturizma, načela ekoturizma i karakteristike ekodestinacije, a na kraju definirati ekološku poljoprivredu i potkrijepiti njenu važnost istraživanjem....
FENOMEN DRUŠTVENIH MREŽA S GLEDIŠTA KOMUNIKACIJE MLADIH OSOBA
FENOMEN DRUŠTVENIH MREŽA S GLEDIŠTA KOMUNIKACIJE MLADIH OSOBA
Marko Balaž
Ovaj završni rad bavi se problematikom društvenih mreža sa aspekta komunikacije mladih. Glavna svrha ovog završnog rada jest ispitati karakteristike mladih osoba koji koriste društvene mreže za komunikaciju i uvidjeti širi aspekt komuniciranja mladih na društvenim mrežama. U radu je pojašnjena i istražena veza između društvenih mreža i komunikacije te utjecaj društvenih mreža na komunikaciju u 21. stoljeću. Na početku rada objašnjen je pojam i značenje društvenih mreža,...
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Robert Tubić
Mala i srednja poduzeća su zasebna skupina u gospodarstvu u smislu organizacije i ustroja financijskog izvještavanja. Temelji najrazvijenijih svjetskih ekonomija su mala i srednja poduzeća, a u svim ekonomijama svijeta imaju udio od 90-ak posto. Suvremeno gospodarstvo se ne može zamisliti bez malih i srednjih poduzeća. Njihova uloga očituje se u broju poduzeća, u broju zaposlenih, a značajno sudjeluju i u ostvarivanju ukupnog nacionalnog dohotka. Mali i srednji poduzetnici su...
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
Renata Lončarić
Svrha odnosno cilj završnog rada jest objasniti financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te načine na koje se ono izvršava. Financijski izvještaji sastavljaju se kako bi pružili informacije o profitabilnosti organizacije te kako bi zadovoljili potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika. Zemlje Europske unije koriste Međunarodne standarde financijskog izvještavanja kako bi došle do potrebnih financijskih informacija važnih za poslovanje. Također, utjecaj na...
FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Lucija Skoko
Poduzetništvo je pokretač društva i ključ je razvoja gospodarstva države. Smisao poduzetništva su zarada i dobit, dok su mu obilježja inicijativa i preuzimanje rizika. Kroz povijest značenje poduzetništva se mijenjalo i razvijalo, a pojam tradicionalno poduzetništvo vezano je za poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima. Mala i srednja poduzeća su imaju veliki značaj u razvijanju nacionalnih ekonomija, pokretač su zapošljavanja, inovacija i konkurentnosti, a važna su i za...
FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Katarina Dugalija
Rad prikazuje koje izvore financiranja koriste mala i srednja poduzeća kod otvaranja poduzeća ili financiranja postojećeg poslovanja. Mala i srednja poduzeća su pokretači cijelog gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. Bez novca poduzetnik ne može osnovati poduzeće, a poduzeća često nemaju dovoljno vlastitih sredstava za financiranje poslovanja pa stoga traže pomoć od banaka, i drugih financijskih posrednika. Cilj rada je prikazati osnovne i...
FINANCIRANJE PODUZETNIČKIH POTHVATA PUTEM CROWDFUNDINGA
FINANCIRANJE PODUZETNIČKIH POTHVATA PUTEM CROWDFUNDINGA
Dominik Suk
Cilj rada je analizirati koncept crowdfundinga kao alternativnog načina financiranja poduzetničkih pothvata te njegove pojavne oblike, s naglaskom na primjenu u sektoru mikro, malih i srednjih poduzeća. Crowdfunding podrazumijeva proces u kojem se za pokretanje kreativnog projekta ili poduzeća, od strane javnosti traži određena financijska potpora. Cilj je u proces uključiti veliki broj ljudi, putem različitih motivacijskih faktora, koji malim uplatama kumulativno dovode do...
FINANCIRANJE PODUZEĆA POMOĆU POSLOVNIH ANĐELA
FINANCIRANJE PODUZEĆA POMOĆU POSLOVNIH ANĐELA
Adnan Osmani
U ovom završnom radu opisana su teorijska polazišta i značenja pojmova poduzetništva, poduzetnika, te su navedene specifičnosti financiranja malih i srednjih poduzeća. Cilj i svrha ovog rada je istražiti, navesti i opisati izvore financiranja u poduzetništvu, te posebno objasniti pojam i djelovanje poslovnih anđela. Nadalje, navedeni su izvori financiranja poduzeća, koji su podijeljeni u nekoliko grupa, i to prema roku raspoloživosti, porijeklu i u ovisnosti o vlasništvu. U...
FORMULIRANJE STRATEGIJE NA KORPORACIJSKOJ RAZINI
FORMULIRANJE STRATEGIJE NA KORPORACIJSKOJ RAZINI
Sanela Holubek
Menadžment je sastavni dio svake suvremene organizacije. Ima tri osnovna zadatka: podizanje uspješnosti postojećeg biznisa, iznalaženje poslovnih potencijala, osiguravanje budućnosti biznisa. Konstantno prilagođavanje i priprema poduzeća na nastale i nastupajuće promjene, također predstavlja jedan od zadataka menadžera. Menadžer mora neprestano pratiti, analizirati i kontrolirati svoju promjenjivu okolinu. Stoga je važno da svaka organizacija posjeduje strategiju koja opisuje...

Paginacija