Paginacija

WELLNESS KAO TURISTIČKI PROIZVOD I NJEGOV ZNAČAJ ZA PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA
WELLNESS KAO TURISTIČKI PROIZVOD I NJEGOV ZNAČAJ ZA PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA
Helena Muić
U posljednjih nekoliko godina zabilježena je značajna potražnja za wellness i zdravstvenim oblikom turizma. Budući da suvremeni način života nameće brojne obveze, mnogi ljudi gube kompas u takvoj kaotičnosti i iz tog razloga sve više podliježu sredstvima koja će im pomoći u organizaciji i poboljšanju kvalitete života. Upravo je današnji stil života stvorio idealne korisnike za wellness, dok s jedne strane vlada kaotičnost i potreba za medikalizacijom društva, s druge strane...
ZAPOŠLJAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA
ZAPOŠLJAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA
Tena Ciraki
Zapošljavanje ljudskih potencijala biva svakodnevan i neizostavan proces svih organizacija kroz koji je osiguran odgovarajući kadar što je od značajnog utjecaja na uspješnost poslovanja te mu je stoga i posvećena pažnja ovog rada. Cilj rada je prikaz teorijskog i praktičnog osvrta na proces zapošljavanja ljudskih potencijala. Kako su u teoriji i praksi često korišteni i poistovjećivani pojmovi „ljudski potencijal“ i „ljudski kapital“, na samom početku rada dana je...
ZAŠTITA WEB APLIKACIJA OD SKRIPTNIH NAPADA (SQL INJEKTIRANJE, XSS NAPAD)
ZAŠTITA WEB APLIKACIJA OD SKRIPTNIH NAPADA (SQL INJEKTIRANJE, XSS NAPAD)
Barbara Strapač
Zbog intenzivnog korištenja online usluga i pružanja privatnih informacija kako bi se usluge poput online kupovine, online usluga bankovnih aplikacija, usluga aplikacija zdravstvenih ustanova i slične mogle koristiti, sigurnost web aplikacija i web stranica postala je ključan aspekt internetske kulture i razvoja aplikacija. Cilj ovog završnog rada je analizirati sigurnosne rizike, metode testiranja te metode zaštite privatnih informacija korisnika. U prvom dijelu završnog rada...
ZDRAVSTVENI TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ: PRIMJERI DOBRE PRAKSE
ZDRAVSTVENI TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ: PRIMJERI DOBRE PRAKSE
Sanja Slijepčević
Rad je podijeljen na dva dijela, prvi dio rada predstavlja teoretske pretpostavke zdravstvenog turizma i njegovih pojavnih oblika, a drugi je empirijski dio rada koje se odnosi na istraživanje. U radu se teoretski opisuje zdravstveni turizam i njegovi pojavni oblici te je naglasak u radu stavljen na wellness turizam na kojem se temelji istraživački dio rada. Istraživanje rada povezano je s korištenjem wellness usluga ispitanika i važnosti wellness-a za turizam Hrvatske. Svrha...
ZLOUPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
ZLOUPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Valentina Huđek
Tema ovog rada je zlouporaba informacijske tehnologije. U radu smo razmotrili pojam i definiciju zlouporabe, njene pojavne oblike, te vrste zaštite. Također, saznati ćemo koji su rizici od zloupotrebe informacijske tehnologije, njihove oblike i uzroke zbog kojih dolazi do zlouporabe. Navest ćemo uobičajene taktike i tehnike kojima se hakeri koriste da bi postigli svoje naume i kako prepoznati takvu vrst ljudi. Izloženi su principi i načini kako se zaštititi od već spomenutih...
ZNANJA I VJEŠTINE POTREBNE MENADŽMENTU
ZNANJA I VJEŠTINE POTREBNE MENADŽMENTU
Anamarija Žuger
Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja kako bi se odabrani ciljevi mogli efikasno ostvariti. Menadžeri izvršavaju funkcije planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontroliranja. Jedan od razloga stvaranja skupina, je postizanje ciljeva koje pojedinci ne mogu sami ostvariti, pri čemu menadžment osigurava koordinaciju rada pojedinaca unutar skupine. Odgovornost menadžera je poduzimanje akcije, koja omogućuje da pojedinci pridonesu najviše što mogu...
eCRM - odnos sa potrošačima putem interneta
eCRM - odnos sa potrošačima putem interneta
Igor Telebar
Rad je fokusiran na pojam eCRM (upravljanje odnosima s klijentima na internetu). Poslovanje putem interneta trenutno se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova te kao takvo će postajati sve značajnijim i unosnijim komponentama svake trgovine. Trenutna situacija današnjeg poslovanja zahtijeva povezanost svih sudionika procesa kupnje i prodaje i sudjelovanje u proizvodnji nekih novih proizvoda ili njihova dorada. Poduzeća koriste internet za brojne...
Čimbenici koju utječu na ponašanje zaposlenika
Čimbenici koju utječu na ponašanje zaposlenika
Mateo Balaban
U današnje vrijeme sve više raste svjesnost o važnosti ljudskih kapitala. Ljudi su nešto najvrjednije što neka tvrtka posjeduje. Čimbenici poput spola, životne dobi, osobnosti, edukacije na poslu, mogućnost napredovanja, potvrđivanje osobnosti, zanimljivost posla, fiksno radno vrijeme, visina plaće, rad u mjestu prebivališta/boravišta su ključni za zaposlenikovo zadovoljstvo na poslu. Jednako tako važan čimbenik ponašanja zaposlenika je i motivacija, novčana i svaka druga....
ŽENE KAO NOSITELJI PODUZETNIČKOG POTHVATA
ŽENE KAO NOSITELJI PODUZETNIČKOG POTHVATA
Ivana Bazić
Hrvatska je zemlja povoljna za razvoj ženskog poduzetništva, ali su još uvijek prisutni mnogi problemi i prepreke koje je potrebno otkloniti kako bi podrška institucija i okoline bila kontinuirana i sustavna, a pristup financijskim resursima lakši. Činjenica da se žene češće odlučuju baviti neproizvodnim djelatnostima, a koje nisu strateški interes Europske unije niti RH te žene u poduzetništvu još uvijek prati otežan pristup izvorima financiranja. U radu su objašnjene...
ŽENE U PODUZETNIŠTU
ŽENE U PODUZETNIŠTU
Tena Tucelj
Poduzetništvo je temeljna djelatnost, pokretač ekonomskog i gospodarskog razvoja zemlje. Proces stvaranja kojeg je rezultat inovativnost, kreativnost, prepoznavanje prilika i preuzimanje rizika. Pojam poduzetništvo isključivo je bio vezan za mušku populaciju, ali danas broj žena koje se uključuju u poduzetništvo je u porastu. Položaj žena u poduzetništvu je već dugi niz godina u središtu pozornosti s ciljem razvijanja svijesti da žene uvelike mogu doprinijeti rastu i razvoju...
ŽENSKO PODUZETNIŠTVO
ŽENSKO PODUZETNIŠTVO
Mirela Martinčić
Rad ukazuje na važnost poduzetništva, temeljne djelatnosti za razvoj gospodarstva neke zemlje. U prošlosti, poduzetništvo se smatralo muškom djelatnošću. No, 1976. godine, izdan je prvi članak pod nazivom „Entrepreneurship, a New Female Frontier“ koji tada ukazuje na razvoj ženskog poduzetništva. Žene ističu želju za neovisnošću i samoostvarenjem, a veliku važnost imaju i u gospodarskom razvoju. Unatoč sličnostima poduzetnika i poduzetnica u osobnim karakteristikama i...

Paginacija