Paginacija

DIGITALNI MARKETING KAO SINERGIJA MODERNE KOMUNIKACIJE
DIGITALNI MARKETING KAO SINERGIJA MODERNE KOMUNIKACIJE
Lea Babić
U ovom završnom radu fokus je na komunikaciji i povezivanju digitalnog marketinga sa oblicima moderne komunikacije. Najčešći oblik komunikacije u današnje vrijeme je upravo putem digitalnih platformi te je cilj ovog rada povezati i pokazati kako i na koje načine efikasno komunicirati putem digitalnog marketinga. Kroz rad su opisani glavni komunikacijski modeli te poslovna komunikacija kao neizostavan dio u svakom poslu. Spominje se i važnost interne komunikacije, koja je vrlo važna...
DJELOVANJE KNJIŽNICA U OKRUŽENJU DRUŠTVENIH MREŽA
DJELOVANJE KNJIŽNICA U OKRUŽENJU DRUŠTVENIH MREŽA
Kristina Abičić
Knjižnice su kulturne ustanove koje prikupljaju, čuvaju i daju na korištenje različite vrste građe. One nastoje zadovoljiti informacijske potrebe svojih postojećih, ali i budućih korisnika. S pojavom interneta ti su korisnici na samo jedan klik od povezanosti s mnoštvom (ne)provjerenih informacija u bilo kojem trenutku. U početku su se knjižnice prilagodile njihovim novim potrebama na način da su digitalizirale dio svoje građe i svoje usluge učinile dostupnima na mrežnim...
DOSADAŠNJI RAZVOJ CIKLOTURIZMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
DOSADAŠNJI RAZVOJ CIKLOTURIZMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Daria Marković
Cikloturizam kontinuiranim razvojem postaje dio ponude turističke destinacije poglavito u kontinentalnim dijelovima Hrvatske pa tako i u Virovitičko-podravskoj županiji koja odiše prirodnim atrakcijama i brojnim mogućnostima za razvoj cikloturizma. Da bi se razvio cikloturizam, kao najbrže rastuća grana selektivnih oblika turizma, potrebno je izgraditi temelje, odnosno biciklističku infrastrukturu po svim njenim načelima, odnosno prilagoditi biciklističke staze, ceste, putove i...
DRUŠTVENE MREŽE U SLUŽBI RELIGIJE
DRUŠTVENE MREŽE U SLUŽBI RELIGIJE
Ivan Šaronić
Cilj završnog rada je definirati pojam društvenih mreža tako i religije, sa svim njihovim obilježjima. Društvene mreže oblik su svakodnevne privatne ili poslovne komunikacije. Postoje različite vrste društvenih mreža, a neke od najpopularnijih su: Facebook, WhatsApp, Messenger, WeChat, Instagram. Također je opisana povijest društvenih mreža, kao i vrijednosti koje društvene mreže imaju. Uz to navedeno je kakve sve vrste društvenih mreža poznajemo i koje su njihove prednosti i...
DRUŠTVENE MREŽE, FENOMEN SUVREMENOG KOMUNICIRANJA
DRUŠTVENE MREŽE, FENOMEN SUVREMENOG KOMUNICIRANJA
Jurica Kiris
U ovom završnom radu govori se o nastanku komunikacije te o ljudskoj potrebi za komuniciranjem. Za komunikaciju je potrebno najmanje dvoje ili više ljudi kako bi komunikacija bila ostvarena. Današnji sve češći oblik komunikacije je putem interneta odnosno društvenih mreža. Kao društvena komunikacija koja je tijekom vremena postajala sve konkretnija i suvremenija te se počela razlikovati prema oblicima poput verbalne i neverbalne komunikacije tako je i komunikacija putem društvenih...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I NJEGOVA PRIMJENA
 U HRVATSKOM BANKARSKOM SEKTORU
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I NJEGOVA PRIMJENA U HRVATSKOM BANKARSKOM SEKTORU
Andrej Vujković
Diplomski rad razmatra teorijska i praktična stajališta koncepta društveno odgovornog poslovanja. U teorijskom djelu rada istražen je i opisan pojam društveno odgovornog poslovanja, njegova povijest, ključni čimbenici, koristi, kritike, glavna područja djelovanja, njegova pojava i promicanje u Hrvatskoj te primjena društveno odgovornog poslovanja u bankarskom sektoru. Prilikom istraživanja i pisanja teorijskog djela rada korištena je sva dostupna znanstvena i stručna...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I ODRŽIVI RAZVOJ S ETIČKOG GLEDIŠTA
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I ODRŽIVI RAZVOJ S ETIČKOG GLEDIŠTA
Dajana Ledinski
U ovome završnome radu riječ je o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju s etičkog gledišta. Svrha ovoga rada bila je važnost da se današnja poduzeća sve više okreću društveno odgovornom poslovanju zbog mnogih prednosti koje donosi odgovorno poslovanje. U radu je definirano društveno odgovorno poslovanje sa svima dionicima koji sudjeluju, područja u koja dopire društveno odgovorno poslovanje te kakvo je društveno odgovorno poslovanje u RH i primjeri dobrih...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KLJUČNI ČIMBENIK USPJEŠNOG POSLOVANJA
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KLJUČNI ČIMBENIK USPJEŠNOG POSLOVANJA
Maja Kateković
Cilj rada je osvijestiti poduzeća i društvo o važnosti društveno odgovornog poslovanja, prednostima koje ono donosi, kao i načinima na koje mogu provoditi isto. U zadnjih desetak godina povećava se društvena svijest, ali i očekivanja javnosti od poduzeća, posebno multinacionalnih kompanija i velikih poduzeća na domaćem tržištu, da svoja golema financijska sredstva i utjecaj upotrijebe za rješavanje društvenih problema poput smanjenja siromaštva, obrazovanje, zaštitu...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KONCEPT BRIGE ZA DRUŠTVO I OKOLIŠ
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KONCEPT BRIGE ZA DRUŠTVO I OKOLIŠ
Maja Kiš
U radu se razmatra društveno odgovorno poslovanje u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Društveno odgovorno poslovanje danas je jedan od najvažnijih faktora modernog tj. suvremenog poslovanja u svijetu, jedna je od glavnih aktivnosti koja pomaže promidžbi tvrtke i osnovni je pokretač kako pomoći tvrtki. Poslovanje na društveno odgovoran način je važno za sva poduzeća kojima je povjerenje jedna od ključnih komponenti poslovanja; većina će potencijalnih partnera već u samom početku...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO SUVREMENI OBLIK POSLOVANJA
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO SUVREMENI OBLIK POSLOVANJA
Maja Kiš
Društveno odgovorno poslovanje je koncept u kojem poslovni subjekt odlučuje na doborovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu, u interakciji s ostalim dionicima. Zajednica postavlja pred poduzeća brojne izazove prema kojima ona moraju uspješno poslovati, a pritom voditi brigu o dobrobiti zajednice. Zabrinutost društva u pogledu ekoloških i društvenih problema potaknulo je poduzeća da pokrenu suradnju s drugim organizacijama u ispunjavanju cilja od opće...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U BANKARSKOM SEKTORU
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U BANKARSKOM SEKTORU
Nikolina Valentić
Tema završnog rada je društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru. Banka je jedna od glavnih financijskih institucija, a društveno odgovorno poslovanje je jedan od bitnijih izazova suvremenog menadžmenta. Cilj je bio istražiti društvenu odgovornost banaka u Republici Hrvatskoj, ispitati stavove o društvenoj odgovornosti te kako ispitanici ocjenjuju poslovanje svoje banke i što misle o društvenoj odgovornosti banke u kojoj su klijenti. Svaka organizacija, a tako i banke...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE,
 ODGOVORNOST PODUZEĆA ZA UTJECAJ NA DRUŠTVO
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE, ODGOVORNOST PODUZEĆA ZA UTJECAJ NA DRUŠTVO
Ljiljana Tot
U radu su definirani pojmovi etike, morala, poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja. Svrha rada je osvijetliti važnost etičnog i društveno odgovornog poslovanja kao koncepta koji će pridonijeti održivosti poslovanja, a također rad ima za cilj doprinijet boljem shvaćanju strateškog pristupa društveno odgovornom poslovanju koji od menadžmenta zahtjeva novi pristup. Ukratko su obrađene središnje etičke teorije na kojima se temelji donošenje poslovnih odluka te osnovna...

Paginacija