Paginacija

CIKLOTURIZAM NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE I SLATINE
CIKLOTURIZAM NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE I SLATINE
Igor Dragojević
Predmetna tematika diplomskog rada ogleda se kroz utvrđivanje aktualnog stanja cikloturizma na području Virovitičko-podravske županije, temeljem usporedbe gradova Virovitice i Slatine. U svrhu jasnijeg razumijevanja navedene tematike uvodno će se rastumačiti semantičke karakteristike suvremene turističke potražnje u kontekstu sportsko-rekreacijskog turizma kao specifične niše turizma. U nastavku rada pažnja će se skrenuti na cikloturizam koji predstavlja primarni predmet...
CIKLOTURIZAM NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
CIKLOTURIZAM NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Valentina Karas
Predmet istraživanja ovog rada je cikloturizam na području Koprivničko-križevačke županije. Glavni cilj istraživanja ogleda se kroz analiziranje dosadašnjeg stanja cikloturizma na području Koprivničko-križevačke županije te procjenu mogućnosti za njegov daljnji napredak kroz budući vremenski period. Koprivničko-križevačka županija obiluje brojnim pogodnostima za daljnji razvoj cikloturizma. U radu su obrađena obilježja masovnog oblika turizma, specifičnih oblika turizma...
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER - MOBILNA APLIKACIJA
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER - MOBILNA APLIKACIJA
Matko Setnik
Cilj rada bio je napraviti programsko rješenje koje ima zadaću evidentirati infrastrukturne ispade na području određenog grada, kako bi građani imali te informacije dostupne javno. Evidentiraju se sljedeće vrste ispada: nestanak električne energije, nestanak plina, nestanak vode i prekid prometa. Za svaki ispad se evidentira vrijeme kao i dodatan opis ispada. Sustav se naslanja na bazu podataka. Ona se sastoji od sljedećih tablica: baza županija, baza gradova, baza ispada, baza...
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER C# KLIJENT
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER C# KLIJENT
Kristijan Milanović
Cilj ovoga rada bio je napraviti C# aplikaciju koja korisniku omogućava evidentiranje infrastrukturnih ispada na području određenog grada. Korišten je Visual Studio kao razvojno okruženje i .NET Framework kao platforma za izradu aplikacije. Aplikacija je tipa Windows Forms koji omogućuje grafičko korisničko sučelje. Sustav City infrastructure manager se sastoji od tri forme. Prva forma omogućuje korisniku prijavu u sustav, odnosno spajanje s njegovim korisničkim računom na bazu...
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER WEB KLIJENT
CITY INFRASTRUCTURE MANAGER WEB KLIJENT
Domagoj Peršić
Cilj rada bio je izraditi web aplikaciju koja ima zadaću evidentirati infrastrukturne ispade na području određenog grada unutar cijele Republike Hrvatske. Aplikacija se sastoji od dva dijela. Prvi dio pripada djelatnicima, odnosno administratorima dok drugi dio pripada korisnicima. Evidentirani ispadi mogu biti: nestanak plina, nestanak vode, prekid prometa i nestanak električne energije. Nadalje, za svaki ispad postoji mogućnost evidentiranja vremena i datuma uz dodavanje dodatnog...
CMS – SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE WEB SADRŽAJEM
CMS – SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE WEB SADRŽAJEM
Saša Milinković
Čovjekova težnja za boljim i jednostavnijim uređivanjem informacija i sadržaja dovela je do kreiranja i unapređivanja raznih sustava za upravljanje sadržajem koje danas koristimo. Razvoj interneta općenito, povećanje količine informacija na internet stranicama i raznolikost sadržaja bili su razlozi za kreiranje alata, sustava pomoću kojih će se moći njima jednostavno upravljati i koji će učiniti upravljanje i ažuriranje sadržaja lakim i sigurnim. U ovom završnom radu su...
COVID-19 ANDROID UPRAVITELJ
COVID-19 ANDROID UPRAVITELJ
Josip Barišić
Cilj rada bio je izrada mobilne Android aplikacije koja bi omogućila pacijentima, kojima je određena samoizolacija, svakodnevno slanje simptoma bolesti COVID-19 liječniku. Svrha rada je pružiti pacijentima u samoizolaciji jednostavan način dojavljivanja simptoma liječniku, a liječnicima organizirane podatke o stanju njihovih pacijenata koje je lakše analizirati te na njih svrsishodno reagirati. Osnovni princip rada aplikacije je sljedeći: liječnik pacijentu odredi mjeru...
COVID-19 WEB UPRAVITELJ
COVID-19 WEB UPRAVITELJ
Kristijan Hanić
Cilj rada bio je osmisliti i kreirati programsko rješenje, tj. web aplikaciju koja bi omogućila liječnicima pojednostavljen pregled i nadzor pacijenata u samoizolaciji zbog zaraženosti bolešću COVID – 19. Aplikacija je podijeljena u tri modula. Prvi modul pruža mogućnost pregleda svih pacijenata u tabličnom prikazu gdje su redovi u tablici označeni odgovarajućim bojama. Zelenom ako je stanje uredu, crveno ako osoba ima tjelesnu temperaturu veću od 37 stupnjeva te narančasto...
CRM U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POSLIJEKUPOVNOG PONAŠANJA
CRM U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POSLIJEKUPOVNOG PONAŠANJA
Amalija Kiš
Svaka organizacija na prvo mjesto stavlja kupca i njegove potrebe, kako bi privrženost prema njemu i briga o njemu rezultirala zadovoljnim kupcem. Lakše je zadržati sadašnjeg zadovoljnog kupca, tako što mu se prilagođava i konstantno se brine o njemu, nego pridobivati nove kupce. Bitno je da prvenstveno poznajemo kupčevo ponašanje, njegove potrebe, kako bi svoje usluge mogli prilagođavati iznova i iznova potrebama tržišta, tj., našim sadašnjim i našim budućim kupcima....
CRO kartice u funkciji razvoja ruralnog turizma Republike Hrvatske
CRO kartice u funkciji razvoja ruralnog turizma Republike Hrvatske
Patricia Subotičanec
CRO kartice predstavljaju novi projekt Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske s osnovnom ulogom poticanja domicilne ugostiteljsko-turističke potrošnje. Model CRO kartica je višedimenzionalan jer uključuje nekoliko sudionika, a oni su Ministarstvo turizma i sporta, poslovne banke, poslodavci, zaposlenici (potencijalni turisti) i turistički subjekti. Poslodavac odlučuje hoće li implementirati takav modela unutar poduzeća. Ako je njegova odluka afirmativna slijedi isporuka...
DATA MINING KAO PODRŠKA PROCESU DONOŠENJA ODLUKA
DATA MINING KAO PODRŠKA PROCESU DONOŠENJA ODLUKA
Kristijan Tutić
Razvojem tehnologije, svakodnevno se pojavljuju nove mogućnosti za organizacije na suvremenom trţištu. Integriranjem više tehnologija, organizacije mogu ostvariti značajnu konkurentsku prednost i pronaći načine za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, bez obzira na okolnosti u kojima se odluke donose. U uvjetima, gdje se zbog velikih količina podataka i informacija ne moţe kvalitetno donijeti odluka neophodna je primjena odgovarajuće tehnologije. Sustavi za potporu odlučivanju...
DIFERENCIRANJE I POZICIONIRANJE ENO-GASTRO TURISTIČKOG PROIZVODA TEMELJENO NA SPECIFIČNOJ PONUDI PROIZVODNJE KUPINOVOG VINA
DIFERENCIRANJE I POZICIONIRANJE ENO-GASTRO TURISTIČKOG PROIZVODA TEMELJENO NA SPECIFIČNOJ PONUDI PROIZVODNJE KUPINOVOG VINA
Ivana Žunić
Ovim radom pokušava se prikazati kako se može iskoristiti specifični poljoprivredni proizvod u ovom slučaju kupinovo vino kao temelj za razvoj i pozicioniranje pojedinog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pa tako i ruralne turističke destinacije. Nadalje bitno je istaknuti gastronomski i eno turizam koji je podoblik selektivnog kulturnog turizma, a odnosi se na posjet proizvođačima i raznim manifestacijama gdje je primarni motiv putovanja kušanje i doživljaj hrane i vina....

Paginacija