Paginacija

AUTOHTONI PREHRAMBENI PROIZVODI U GASTRONOMSKOJ PONUDI RURALNIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
AUTOHTONI PREHRAMBENI PROIZVODI U GASTRONOMSKOJ PONUDI RURALNIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Veronika Ždralović
Uvijek se hrana više smatrala sredstvom za privlačenje turista. Lokalna hrana, točnije rečeno, može poslužiti za izgradnju identiteta destinacije, povećanje lokalnog ponosa te doprinos razvoju turizma. Može se također poboljšati prehranu, biološku raznolikost i poboljšati obrazovanje o lokalnoj hrani i tradiciji. Lokalno stanovništvo, međutim, često negativno doživljava lokalnu hranu i ne doživljavaju je kao potencijalnu turističku atrakciju. Cilj ovog rada je naglasiti...
Agroturizam na području Slavonije, Baranje i Srijema: stanje, perspektiva i razvoj
Agroturizam na području Slavonije, Baranje i Srijema: stanje, perspektiva i razvoj
Josip Kateković
Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Obrađena je terminologija ruralnog turizma i agroturizma te je provedena anketa od dvadeset agroturističkih gospodarstava. Cilj ovog rada bio je definirati pojam ruralnog turizma i agroturizma, prikazati važnost razvoja specifičnih oblika turizma, definirati ruralno područje te ga usporediti sa urbanim, napraviti razdiobu ključnih pojmova koji su slični, ali ne i isti, analizirati stanje agroturizma u Hrvatskoj, a posebno na području...
BICIKLISTIČKA UTRKA „KAJKAVIJANA“ TEMELJ RAZVOJA CIKLOTURIZMA VARAŽDINA
BICIKLISTIČKA UTRKA „KAJKAVIJANA“ TEMELJ RAZVOJA CIKLOTURIZMA VARAŽDINA
Zorana Petričević
Znajući kako se u današnjici pojavljuju sve češće smrtonosne i teške bolesti, ljudi ih žele zaustaviti ili spriječiti boljim načinom života. Okreću se boljoj prehrani radi održavanja organizma te češćoj i učestalijoj rekreaciji radi bolje tjelesne forme. Najprihvatljiviji i najpoznatiji oblik jednostavne rekreacije jest biciklizam pa tako ljudi prvenstveno radi želje za rekreacijom odluče voziti bicikl. Pokreću motivaciju za odlaskom na sve dulje relacije te na taj način...
BONTON NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
BONTON NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Tomislav Vincek
Rad se temelji na teoretskom i praktičkom prikazu procesa komunikacije, interneta i društvenih mreža i bontona kako u komunikacijskom procesu, tako i na društvenim mrežama. Opisan je sam pojam komunikacija odnosno razmjena ideja, informacija i osjećaja, gdje su ujedno i objašnjeni verbalni i neverbalni oblici, ali i njihove podgrane. Glavni elementi procesa komunikacije su pošiljatelj poruke, primatelj poruke, poruka i medij koji su ključ kod prijenosa poruka. Bonton možemo vidjeti...
BONTON U RAZLIČITIM KULTURAMA
BONTON U RAZLIČITIM KULTURAMA
Luka Jolić
Cilj ovog završnog rada je objasniti važnost poznavanja bontona naše zemlje, pa tako i svih ostalih zemalja. Bonton je važan dio svačije svakodnevice. Pronalazi se ga u pozdravljanju, privatnom životu, poslovnom životu, odijevanju, razgovoru, ponašanju na ulici, u prometu, igri, sportu, zabavi, plesu, darivanju, raznim prigodama, na ručkovima, večerama itd. Važno je poznavati bonton u svojoj zemlji kao i u drugim zemljama. Da bi se uklopili na putovanju, te da bi bilo ugodno i...
BRENDIRANJE DESTINACIJE
BRENDIRANJE DESTINACIJE
Igor Miota
U ovom radu govori se o brendu, brendiranju općenito, te brendiranju destinacije. Svrha ovog rada je potanko upoznati brend, kako je definiran, te koliko važnu ulogu ima u određenoj organizaciji, koji su njegovi elementi i kako ga razviti. Tek kada je shvaćena važnost brenda i njegovo značenje, može se govoriti o samoj temi rada a to je brendiranje destinacije. Iako destinacija sama po sebi već postoji i sadrži potrebne segmente za privući posjetitelje, u radu je objašnjena svrha...
BUSINESS INTELLIGENCE KAO KOMBINACIJA PODATAKA, ZNANJA I INFORMACIJA U SUVREMENOM
KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU
BUSINESS INTELLIGENCE KAO KOMBINACIJA PODATAKA, ZNANJA I INFORMACIJA U SUVREMENOM KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU
Dario Benić
Business intelligence podrazumijeva uporabu raznih načina za prikupljanje, istraživanje i analizu informacija u raznim bazama podataka da bi se dobio bolji uvid u one informacije koje su bitne za donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka. Business intelligence je zasebna poslovna funkcija koja je dostupna u državama širom Europske unije u rasponu od 73% do 96%, te na svjetskoj razini 87%. Također ima dva aspekta, a to su ofenzivni i defenzivni, to je aktivnost kružnog karaktera....
Biometrijski sustav
Biometrijski sustav
Saša Oliver
U ovom završnom radu obrađena je tema biometrijski sustavi u teorijskom i praktičnom smislu. Na početku je ukratko opisana znanstvena strana biometrije. Prije opisa same izgradnje jednog takvog sustava, opisane su razne pogreške koje omogućuju procjenu točnosti autentifikacije te svojstva koje svaki biometrijski sustav mora sadržavati kako bi bio ispravan. Svaki biometrijski sustav temelji se na određenom fuzijskom modelu. Aplikativni dio završnog rada je izrađen na fuzijskom...
CENZURA MEDIJA
CENZURA MEDIJA
Martina Bašić
Mediji su u današnje vrijeme postali važan dio svakodnevnog života ljudi. Putem medija saznajemo mnoge raznovrsne infomacije o događajima u svijetu, političkom stanju, te razne informacije koje nam mogu, a i ne moraju koristiti u životu. Mediji oblikuju mišljenja i stavove ljudi, oni odlučuju o čemu će ljudi razmišljati i kako će gledati na određene događaje. Upravo zato, iako je zabranjena zakonom, postoji cenzura. Cenzura podrazumijeva određivanje onoga što će biti...
CERTIFIKACIJA U TURIZMU PARKOVA HRVATSKE – PRIMJER SMJEŠTAJNE INDUSTRIJE
CERTIFIKACIJA U TURIZMU PARKOVA HRVATSKE – PRIMJER SMJEŠTAJNE INDUSTRIJE
Franjo Šegota
Cilj ovog diplomskog rada temelji se na izučavanju i analiziranju koncepta certifikacije u turizmu zaštićenih područja prirode, s postavljanjem naglaska na detaljno procjenjivanje certifikacije smještajne industrije predmetnog područja. Navedeno istraživanje, zajedno sa ostalim važnim elementima diplomskog rada, doprinijeti će boljem razumijevanju smještajne industrije unutar zaštićenih područja prirode te važnosti implementacije ekološke certifikacije u ostvarivanju...
CIKLOTURISTIČKA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
CIKLOTURISTIČKA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Daria Marković
Sve većim širenjem interesa za razvoj cikloturizma kao specifičnog oblika turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske doprinosi ulaganje u razvoj cikloturističke infrastrukture. Razvijenom sigurnom cikloturističkom infrastrukturom postiže se znatan rast turističke potražnje na području Virovitičko-podravske županije. Uz mogućnosti koje nude Virovitičko-podravska županija, posebice pojedina područja i turističke destinacije unutar Županije, potiče se znatan interes za razvojem...
CIKLOTURIZAM GRADA VIROVITICE
CIKLOTURIZAM GRADA VIROVITICE
Igor Dragojević
Predmet istraživanja ovog rada je cikloturizam grada Virovitice, ali i Virovitičko-podravske županije u cijelosti. Glavni cilj istraživanja ogleda se kroz analiziranje dosadašnjeg stanja cikloturizma te procjenu mogućnosti za njegov napredak kroz budući vremenski period. Virovitičko-podravska županija i grad Virovitica posjeduju velik potencijal za razvoj cikloturizma koji predstavlja najbrže rastuću granu selektivnih oblika turizma. U radu je obrađen i sportsko-rekreacijski...

Paginacija