Pages

ADWORDS KAO MARKETING ALAT
ADWORDS KAO MARKETING ALAT
Tomislav Krajačić
U ovom radu se govori o tome što je internet marketing i kako se na lakši način može doprijeti do ciljane publike. Uočava se da je konkurencija vrlo velika i da se svi aspekti koji se pružaju moraju iskoristiti kako bi se isplivalo iz tog mora konkurencije. U radu se stavlja naglasak na internet oglašavanje, te kako se ono može iskoristiti u svrhu poboljšanja efikasnosti marketinga i oglašavanja općenito. Definiraju se pojmovi poput online oglašavanja, prednosti za korisnike na...
AGROTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
AGROTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
Daniela Mikacenić
Cilj ovog rada je pobliže predočavanje pojma agroturizma kao i pojmova koji su usko vezani sa svrhom upućivanja u glavni dio rada, odnosno empirijsko istraživanje. Razrada se odnosi na ruralni turizam, seoski turizam, agroturizam, ruralne turističke destinacije te pojmovno određenje agroturizma kao i predočenje stanja agroturizma u Hrvatskoj nakon čega je izneseno istraživanje u kojem su izneseni ciljevi i zadatak rada, rezultati te osvrt na dobivene rezultate. Istraživanje je...
AGROTURIZAM U BJELOVARSKO–BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
AGROTURIZAM U BJELOVARSKO–BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Martina Kovačević
Završni rad fokusiran je na ruralni turizam, odnosno na agroturizam u Bjelovarsko–bilogorskoj županiji. Temelj ruralnog turizma čini ruralno područje koje predstavlja suprotnost urbanom području, a iskorištavanjem brojnih prirodnih resursa moguće je razviti i nove oblike turizma poput agroturizma. U ovom kontekstu turizam se može podijeliti u 3 kategorije: ruralni turizam, seoski turizam i agroturizam. Agroturizam predstavlja najbrže rastući oblik ruralnog turizma koji se je...
AKTIVNI ODMOR I ŠPORT KAO TEMELJ ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU
AKTIVNI ODMOR I ŠPORT KAO TEMELJ ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU
Ivan Begović
Suvremeno turističko tržište drugačije je od onog od prije nekoliko desetljeća te se ubrzano mijenja. U današnje vrijeme turist za svoj novac traži ne samo more i sunce nego i zadovoljenje posebnih potreba te doživjeti jedinstven turistički proizvod koji se razlikuje od konvencionalnog masovnog turističkog proizvoda. Iako će masovni odlazak na ljetni primorski odmor ostati dominantan način provođenja odmora sve je veća potražnja za turističkim proizvodima koji zadovoljavaju...
ANALIZA KORPORATIVNE STRATEGIJE PODUZEĆA KANAAN D.O.O.
ANALIZA KORPORATIVNE STRATEGIJE PODUZEĆA KANAAN D.O.O.
Matea Bartolović
Ključ uspješnog poduzeća je dobro razrađena i postavljena vizija. Poduzetnik na temelju ideje razvija proizvod/uslugu koji nudi tržištu. Ukoliko poduzetnik razvija novi proizvod, potrebno je prethodno izraditi situacijsku analizu, razmotriti okruženje (unutarnje i vanjsko) te kroz analiziranje cjelokupne situacije donijeti odluku da li će ideja biti ostvariva ili ne. Ukoliko poduzetnik ima već uhodani posao, potrebno je razmisliti o isplativosti proširenja asortimana,...
ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
Kornelija Magdić
Ovim radom provedena je analiza okoline menadžmenta koja ima za cilj utvrditi utjecaje koji djeluju na poslovnu organizaciju menadžmenta. Analizom okoline spoznati su utjecaji izvan i unutar organizacije, koji utječu na uspješnost menadžmenta i same organizacije. Unutarnjim utjecajima smatrani su: misija, vizija i ciljevi, strategija, tehnologija, veličina organizacije, životni ciklus organizacije, ljudi i proizvodi organizacije te lokacija. Opća ili socijalna okolina i poslovna ili...
ANALIZA POTROŠAČA KAO DIO STRATEGIJSKE ANALIZE VANJSKE OKOLINE
ANALIZA POTROŠAČA KAO DIO STRATEGIJSKE ANALIZE VANJSKE OKOLINE
Matija Gašparov
Zadatak menadžmenta je prepoznati i prilagoditi se čimbenicima okoline menadžmenta, što konkretnije znači da organizacija svoj način i stil vođenja mora prilagoditi tim čimbenicima kako bi opstala na tržištu. Postoje vanjski i unutarnji čimbenici koji djeluju na organizaciju. Vanjska okolina se dijeli na izravne i neizravne snage okoline. Izravne snage okoline su: socio-kulturne, pravno-političke, ekonomske, tehnološke i međunarodne okoline.Neizravne snage okoline su: kupci,...
ATMOSFERE I TEME U UGOSTITELJSTVU KAO SREDSTVO ZA DIFERENCIJACIJU I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU
ATMOSFERE I TEME U UGOSTITELJSTVU KAO SREDSTVO ZA DIFERENCIJACIJU I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU
Valerija Lacković
Ugostiteljstvo i restoraterstvo su u današnje vrijeme brzo rastuća industrija koja ostvaruje veliki napredak, ali potrebno je puno inovacija i mašte kako bi se vrlo visoko pozicioniralo na tržištu. Potrebne su stalne inovacije i istraživanja tržišta kako bi se što bolje osluškivale potrebe gostiju i njihove želje. Današnji gosti kao i turisti žele nešto novo, kako bi to pamtili za cijeli život, žele nezaboravno iskustvo. Najveći utjecaj na goste imaju emocije koje doprinose...
Agroturizam na području Slavonije, Baranje i Srijema: stanje, perspektiva i razvoj
Agroturizam na području Slavonije, Baranje i Srijema: stanje, perspektiva i razvoj
Josip Kateković
Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Obrađena je terminologija ruralnog turizma i agroturizma te je provedena anketa od dvadeset agroturističkih gospodarstava. Cilj ovog rada bio je definirati pojam ruralnog turizma i agroturizma, prikazati važnost razvoja specifičnih oblika turizma, definirati ruralno područje te ga usporediti sa urbanim, napraviti razdiobu ključnih pojmova koji su slični, ali ne i isti, analizirati stanje agroturizma u Hrvatskoj, a posebno na području...
BICIKLISTIČKA UTRKA „KAJKAVIJANA“ TEMELJ RAZVOJA CIKLOTURIZMA VARAŽDINA
BICIKLISTIČKA UTRKA „KAJKAVIJANA“ TEMELJ RAZVOJA CIKLOTURIZMA VARAŽDINA
Zorana Petričević
Znajući kako se u današnjici pojavljuju sve češće smrtonosne i teške bolesti, ljudi ih žele zaustaviti ili spriječiti boljim načinom života. Okreću se boljoj prehrani radi održavanja organizma te češćoj i učestalijoj rekreaciji radi bolje tjelesne forme. Najprihvatljiviji i najpoznatiji oblik jednostavne rekreacije jest biciklizam pa tako ljudi prvenstveno radi želje za rekreacijom odluče voziti bicikl. Pokreću motivaciju za odlaskom na sve dulje relacije te na taj način...
BONTON NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
BONTON NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Tomislav Vincek
Rad se temelji na teoretskom i praktičkom prikazu procesa komunikacije, interneta i društvenih mreža i bontona kako u komunikacijskom procesu, tako i na društvenim mrežama. Opisan je sam pojam komunikacija odnosno razmjena ideja, informacija i osjećaja, gdje su ujedno i objašnjeni verbalni i neverbalni oblici, ali i njihove podgrane. Glavni elementi procesa komunikacije su pošiljatelj poruke, primatelj poruke, poruka i medij koji su ključ kod prijenosa poruka. Bonton možemo vidjeti...
BRENDIRANJE DESTINACIJE
BRENDIRANJE DESTINACIJE
Igor Miota
U ovom radu govori se o brendu, brendiranju općenito, te brendiranju destinacije. Svrha ovog rada je potanko upoznati brend, kako je definiran, te koliko važnu ulogu ima u određenoj organizaciji, koji su njegovi elementi i kako ga razviti. Tek kada je shvaćena važnost brenda i njegovo značenje, može se govoriti o samoj temi rada a to je brendiranje destinacije. Iako destinacija sama po sebi već postoji i sadrži potrebne segmente za privući posjetitelje, u radu je objašnjena svrha...

Pages