završni rad
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVANJU

Karla Krčma (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici