završni rad
ULOGA DRŽAVNIH OBVEZNICA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU

Josip Mikić (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Podaci o radu
NaslovULOGA DRŽAVNIH OBVEZNICA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU
AutorJosip Mikić
Voditelj/MentorMladena Bedeković (mentor)
Sažetak rada
Korporacijski vrijednosni papiri predstavljaju vrijednosne papire koji svojim imaocima daju određena prava u trgovačkom društvu. U ovu kategoriju vrijednosnih papira spadaju dionice te neke vrste obveznice. Obveznice su osim dionica najpoznatiji i najpopularniji tip vrijednosnica, nalaze se na svim većim burzama te u gotovo svim zemljama svijeta. Zbog svojih svojstava daleko su konzervativniji instrument od dionica te njihove cijene nemaju drastične fluktuacije kao cijene dionica. Obveznica kao vrsta vrijednosnice jest ona kojim se izdavatelj obveznice obvezuje vratiti primljenu sumu novca u određenom roku dospijeća. Obveznice se mogu dijeliti po mnogim kriterijima dok su najčešće podjele prema kriteriju mjesta izdavatelja te prema tipu izdavatelja. Pošto obveznica ima karakteristike kredita ona ne donosi previše prednosti svojem emitentu, osim u dijelu dinamike vraćanja novčanih sredstava. Ukoliko emitent obveznice ne može podmiriti svoje obveze tada on postaje nelikvidan te kao takav postaje insolventan. Državna obveznica je dužnički vrijednosni papir kojim se država kao izdavalac obvezuje da će u određenom roku vratiti pozajmljena sredstva uz određenu najčešće fiksnu kamatu Financijska tržišta predstavljaju mjesta, osobe, instrumente te tehnike i tokove koji omogućavaju razmjenu novčanih viškova i manjkova odnosno novca, kapitala i deviza. Kod ulaganja u državne obveznice treba voditi računa kako se obveznica ne može kupiti direktno od izdavatelja već posredstvom brokera. Aktivne obveznice su one koje kotiraju na financijskim tržištima te još nisu isplaćene, odnosno kojima još nije nastupio rok dospijeća.
Ključne riječiobveznice državne obveznice financijska tržišta.
Naslov na drugom jeziku (engleski)Role of national bonds on financial market
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
MjestoVirovitica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaPoduzetništvo; smjerovi: Ruralno poduzetništvo, Poduzetništvo usluga
SmjerRuralno poduzetništvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Corporations securities are those who gave there’s holders some rights in that same company. This category also includes shares and some sorts of bonds. Besides shares bonds are most known and most popular type of securities, they can be found on all bigger marketplaces and almost all countries around the world. Because of its properties they are far more controversial instrument from shares and there’s prices don’t have big jumps in price as shares. Bond as type of securities are those where the publisher of bonds is obligated to return the borrowed money in time of experation. Bonds can be categorized in many types but most common are by place of publish and type of publishing. Since bonds acts as loan it doesn’t bring too much goods to its publisher, only that he doesn’t have to return money annuli but all at once. If publisher can’t return borrowed money he becomes insolvent. National bond is an obligation securities in witch government, as publisher, commits to return borrowed money with fixed interest rate. Financials markets presents places, persons, instruments and technics of cash flows witch allow exchange of financial excess and minority of money. When investing in government bonds one should know that bonds can’t be bought directly from publisher, but from a agent who is member of Zagreb stock exchange. Active bonds are those which are still active on financial market and they are not paid in full and they expiration date is yet to come.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Bonds Government bonds Financial markets
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:768788
PohranioIvana Vidak