završni rad
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KONCEPT BRIGE ZA DRUŠTVO I OKOLIŠ

Maja Kiš (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici