završni rad
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U VRIJEME KRIZE I RECESIJE

Jelena Došen (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici