završni rad
eCRM - odnos sa potrošačima putem interneta

Igor Telebar (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici