završni rad
POSLOVNI BONTON I MEĐULJUDSKI ODNOSI

Ana-Mary Hanževački (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici