završni rad
ANALIZA KORPORATIVNE STRATEGIJE PODUZEĆA KANAAN D.O.O.

Matea Bartolović (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici