završni rad
ODRŢIVO UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

Elena Tukera (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici