završni rad
POSLOVNO PREGOVARANJE U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU

Maja Šipek (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici