završni rad
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST

Iva Ribić (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Podaci o radu
NaslovIMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST
AutorIva Ribić
Voditelj/MentorNeven Garača (mentor)
Sažetak rada
Promicanjem i uvođenjem tržišnog načina gospodarenja i ponašanja tranzicijske zemlje, i Hrvatska među njima, našle su se među brojnim izazovima. Jedan od tih izazova je pojava konkurencije u svim područjima ljudskog djelovanja pa tako i u školstvu. Ovome su dodatno pridonijeli mnogi procesi, čiji je zajednički nazivnik globalizacija, a članstvo u EU dodatno utječe na razvoj konkurencije u ovom području. Stoga ne čudi da se područja ekonomskog promišljanja i prakse sve više koriste i u školstvu kao menadžment koji je najzastupljeniji zbog svoje obuhvatnosti i univerzalnosti primjene. “Potrošači”, koji čine ključni segment okoline, zbog svoje važnosti zaslužuju punu pažnju školskog menadžmenta. Benificije i prednosti koje donosi dobar imidž odavno su prihvaćene i prepoznate u razvijenim zemljama svijeta. Iako danas gotovo da nema pojedinca koji nije čuo za pojam imidž, još uvijek je nedovoljan broj onih koji ga pravilno razumiju i koriste u svojoj poslovnoj praksi. Brojne su konkurentske prednosti koje se mogu ostvariti pozitivnim imidžom. Jedna od najvažnijih je svakako uloga imidža pri pozicioniranju proizvoda ili usluge, odnosno zauzimanjem određenog mjesta u odnosu na konkurenciju u svijesti potrošača ili korisnika usluge. Imidž može biti upravo “ono nešto” što nas razlikuje od ostalih. Stoga je ambicija ovog rada ukazati na važnost upravljanja imidžom, na konkurentske prednosti koje može donijeti, kako i zbog čega ga je potrebno istraživati i pratiti. Provedeno je istraživanje imidža Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici među njenim studentima, na tri studijska smjera i na svim godinama. Istraživanje je provedeno tehnikom semantičkog diferencijala.
Ključne riječikomunikacija poslovna komunikacija imidž konkurentska prednost semantički diferencijal
Naslov na drugom jeziku (engleski)IMAGE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
MjestoVirovitica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Komunikologija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaPoduzetništvo; smjerovi: Ruralno poduzetništvo, Poduzetništvo usluga
SmjerPoduzetništvo usluga
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
By promoting and introducing commercial way of managment and behaviour, transition countries and Croatia among them, found themself facing numerous challenges. One of these challenges is appearance of competition in all areas of human activity, including the education. Many processes have additionaly contributed to this, with globalization as their mutual denominator, and membership in EU is additionaly affecting on development of competition in this area. So it's not surprising that the areas of economical consideration and practice are also used more often in the education. Management as the most represented due to it's comprehensiveness and universality in application. „Consumers“, making the key segment of the enviroment, due to their improtance deserve full attention of the educational management. Benefits and advantages brought by the good image have been accepted a long time ago and recognized in the developed world countries. Even though today there are no individuals that didn't hear about the term image, there are still insufficient number of those that understand it properly and use it in their buiseness practice. There are numerous competition advantages that could be accomplished with positive image. One of the most important ones is certainly the role of image in the positioning of products and services, that is, taking a certain place ragarding the competition in the consciuousness of consumers and service users. Image can be „ the one thing“ that makes us different from the rest. So the ambition of this paper is to point out the importance of image control , the competition advantages that it can bring, how and why is it necessary to research and follow it. A research of Virovitica College image is concucted among its student on a three study courses and on all accademic years. The research is conducted using the semantic differential tehnique.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)communication business communication image competitive adventage semantic differential
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:217265
PohranioEnes Ciriković