završni rad
FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Kristina Baro (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici