završni rad
ULOGA LJUDSKIH RESURSA U IZGRADNJI ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Marija Rajnović (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici