završni rad
IZAZOVI MODERNOG MENADŽMENTA

Sanja Petrović (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici