završni rad
MEDIJI MASOVNE KOMUNIKACIJE

Mateja Peti (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici