završni rad
PLANIRANJE U PROCESU MENADŽMENTA

Goran Panić (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici