završni rad
RAZVOJ TEORIJA MENADŽMENTA

Miroslav Nagy (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici