završni rad
UTJECAJ KVALITETE PROIZVODA I USLUGA NA LOJALNOST KUPCA

Maja Milković (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici