završni rad
UTJECAJ APELA NA STRAH NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Kristina Mernjak (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici