završni rad
ULOGA MEDIJA MASOVNE KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

Josip Mareković (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici