završni rad
ATMOSFERE I TEME U UGOSTITELJSTVU KAO SREDSTVO ZA DIFERENCIJACIJU I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU

Valerija Lacković (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici