završni rad
VAŽNOST I ULOGA POSLOVNOG BONTONA U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

Bruno Kudus (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici