završni rad
ULOGA MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA U PROCESU MENADŽMENTA

Marijo Komar (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici