završni rad
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Kristina Karimović (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici