specijalistički diplomski stručni
PRETPOSTAVKE RAZVOJA PUSTOLOVNOG TURIZMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Stela Palfi (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici