specijalistički diplomski stručni
TRADICIJSKE MANIFESTACIJE KAO TEMELJ RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA NA RURALNOM PROSTORU

Dalia Škrget (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici