specijalistički diplomski stručni
SLATINSKI PJENUŠAC KAO RESURS ZA STVARANJE INTEGRALNOG TURISTIČKOG PROIZVODA GRADA SLATINE

Viktorija Biro (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici