završni rad
MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

Jasmina Pleško (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici