specijalistički diplomski stručni
POLITIKA PLANIRANJA TURISTIČKOG RAZVOJA NA PRIMJERU EDEN TURISTIČKE DESTINACIJE GRADA ĐURĐEVCA

Mateja Berta (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici