specijalistički diplomski stručni
POTENCIJALI RIBOLOVNOG TURIZMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Kristijan Templar (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici