specijalistički diplomski stručni
OGRANIČAVAJUĆI ČIMBENICI RAZVOJA AGROTURIZMA BJELOVARSKO–BILOGORSKE ŽUPANIJE

Martina Kovačević (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici