specijalistički diplomski stručni
TRENUTNA POZICIJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Jurica Kajić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici