specijalistički diplomski stručni
KREATIVNA OUTDOOR REKREACIJA I STVARANJE NOVIH TURISTIČKIH DOŽIVLJAJA U PRIRODI

Valentina Huđek (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici