specijalistički diplomski stručni
INTEGRIRANI TURISTIČKI PROIZVOD KROZ MANIFESTACIJE GRADA KOPRIVNICE

Lara Škvarić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici