završni rad
GASTROENOLOŠKI TURIZAM TE NJEGOV POTENCIJAL U REGIJAMA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Anja Zetaić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici