specijalistički diplomski stručni
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Ivana Grizelj (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici