specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KOHEZIJSKE POLITIKE EU NA RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Nikola Slavić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici