specijalistički diplomski stručni
KRIZNO KOMUNICIRANJE I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Petra Kožul (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici