specijalistički diplomski stručni
ULOGA BUSINESS INTELLIGENCE-A U PROCESU DONOŠENJA POSLOVNIH ODLUKA

Mateja Matijašić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici