specijalistički diplomski stručni
POSLOVNO ODLUČIVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Michell Momčilović (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici