završni rad
ORGANIZACIJSKA KULTURA – DESNA RUKA MENADŽMENTA

Nives Gloc (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici